ראובן מוזס והתזמורת הסימפונית אשדוד במוזיאון אשדוד לאמנות