פולינה ציקטונוב עם הסימפונית אשדוד צילום רועי שטרניק

צילום רועי שטרניק