שישי במוזיאון . ראובן מוזס (צילום יונתן בירנבוים) נועה הופ (צילום חיים קמחי) אסף כחולי